novinky

Úspěchy našich žáků

Písňová soutěž Bohuslava Martinů - XIV. ročník, říjen 2016
Julie Talpová - 3. cena
Jakub Nedorost - 3. cena
Daniela Rostykusova - čestné uznání
Martin Jelínek - čestné uznání
ze třídy Markéty Džunevy, klavírní spolupráce Monika Pecikiewiczová

Akreditovaný seminář pro učitele hry na violoncello - 14. 1. 2017

Lektor: MgA. Jaroslav Kulhan
Odborný garant: PhDr. Jan Pirner

Seminář se bude konat v SOBOTU 14. 1. 2017 od
10.00 hodin v budově ZUŠ, ŠIMÁČKOVA 16, PRAHA 7 (1.patro,
učebna hudební nauky č. 24).

Na seminaristy čekají nové repertoárové tipy, zajímavé notové materiály a řada dalších věcí. Hlavním tématem semináře bude hra na violoncello se zřetelem na interpretaci Bachových Suit pro sólové violoncello (2.část).

Účastnický poplatek za seminář je 700,- Kč.

Zaplatit je možné hotově na místě proti účetnímu dokladu.

Přihlásit se je možné na e-mailové adrese: jan.pirner@zuss.cz
AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE

V akademickém roce 2016/2017 otevíráme Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy.

Patronem Akademie Prahy 7 je herec, hudebník a moderátor MgA. Alfred Strejček.

Cílem Akademie je umožnit seniorům, aby se ve volném čase prostřednictvím komplexního tříletého uměleckého vzdělávání věnovali hudbě, výtvarnému umění, tanci či divadlu. V hudebním oboru budeme vyučovat na tyto nástroje - klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, harfa, violoncello a sborový zpěv.

Přijímací řízení bude probíhat od 1. do 29. 9. 2016.

Předpokladem zařazení uchazeče do přijímacího řízení je podání přihlášky. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy nebo lze požádat o jejich zaslání na níže uvedené e-mailové adrese.
Nekonají se žádné talentové ani vědomostní zkoušky. Uchazeči budou přijímáni na základě došlých přihlášek až do naplnění cílové kapacity.

Samotné studium bude zahájeno 1. 10. 2016 a slavnostní imatrikulace studentů proběhne 19. 10. od 16:00 hodin v Zrcadlové kapli Klementina.

Dotazy a žádosti o bližší informace nám můžete zaslat na e-mailovou adresu: akademie@zuss.cz

Rozvrh PHV a hudební nauky na školní rok 2016/2017

V sekci PRO RODIČE v DOKUMENTECH je k nahlédnutí rozvrh PHV a hudební nauky na školní rok 2016/2017.

Úspěchy pěvecké třídy Markéty Džunevy

další novinky

program akcí

Výstava Můj Karel IV.

Karel IV. pohledem žáků pražských základních uměleckých škol

Adventní sborový koncert

Srdečně vás zveme na Adventní sborový koncert, který se uskuteční 17. 12. 2016 od 14 hodin v sále Hlaholu na Praze 1. Účinkují: Ťutínci - nejmladší přípravný sbor Karanténa - Pueri gaudentes mutující chlapci Retro - sbor Akademie pro seniory Sbormistr: Zdena Součková Klavírní spolupráce: Denisa Nováková

Česká mše vánoční

Adventní koncert