Historie naší školy

1950 – zahájení činnosti školy

Hudební škola v Praze 7 zahájila svou činnost jako samostatná hudební instituce 1. září 1950.

Do té doby existovala jako pobočka první české hudební školy založené dne 15. 5. 1945 na místě bývalé německé školy ve Štupartské ulici.
Dekretem ze dne 26. 2. 1948 přebrala tuto školu do své péče pražská obec. Pobočka v Praze 7 měla 5 učitelů a 150 žáků, sídlila na Dimitrovově (dnes Ortenově) náměstí a jejím vedoucím byl Eduard Tureček.

V době osamostatnění měla již své vlastní pobočky v Břevnově a Bubenči s 350 žáky a 13 učiteli. Prvním ředitelem byl Bohumil Dušek. V roce 1955 se stal novým ředitelem Alois Čech, bývalý krajský školní inspektor. V průběhu dalších let působili na škole ředitelé Magda Horňanová, Josef Tomášek, Věra Grossmannová.

1970 – přestěhování školy do Šimáčkovy ulice

S rokem 1970 je spojen začátek nové etapy ve vývoji školy. Je přestěhována do Šimáčkovy ulice a jako jedna z prvních se rozšiřuje o další obory.
Ve funkci ředitele školy v té době působil František Martiník.

František Šimáček (1834 – 1885) byl novinářem, národohospodářem, redaktorem Národních listů, nakladatelem a vydavatelem časopisů Světozor a Posel z Prahy.
Za nacistické okupace se ulice jmenovala Herderova.

Budova školy byla postavena v roce 1929 podle projektu německého architekta Josefa Zascheho (1871 – 1957), významného představitele secese a moderny (navrhoval např. bankovní dům Na Příkopech a palác Adria v Jungmannově ulici). Původně byla postavena pro Německý kulturní institut a německou obecnou školu a od školního roku 1946/1947 zde sídlila vyšší odborná škola pro vzdělávání sociálních a zdravotních pracovnic.

V roce 1973 se stal ředitelem školy Václav Chval. Škola uskutečnila výměnné koncerty s LŠU v Bratislavě a v Banské Bystrici. Výsledky práce se žáky se nejvýrazněji projevily v soutěžích uměleckých oborů, přehlídkových koncertech, výstavách a v přijetí žáků na vyšší umělecké školy, kdy hlavně literárně dramatický obor byl posilou pro divadelní scénu v Praze díky studentům:
Taťána Medvecká, Jan Čenský, Jan Hartl, Jan Hrušínský, Marek Eben, Jana Paulová a další. V roce 1980 měla škola 27 pedagogů a 690 žáků.

1992 – právní subjektivita školy

V letech 1991  2012 byl ředitelem školy Jiří Nedvěd. V roce 1992 získala škola právní subjektivitu.
Při škole pracoval 10 let Klub ředitelů ZUŠ, který každým rokem pořádal čtyřoborový Festival základních uměleckých škol.

Sdílej