Zaměstnanci školy

Vedení školy

Sekretariát

PhDr. Jana Mazánková

ředitelka školy     #13
klavír     #12
email:
jana.mazankova@zuss.cz
telefon: +420 220 876 945

Mgr. Markéta Džuneva

zástupkyně ředitelky školy     #14
sólový zpěv     #28
email:
marketa.dzuneva@zuss.cz
telefon: +420 220 806 848

MgA. Vladimír Kopáčik

zástupce ředitelky školy     #14
varhany, korepetice     #9, #30, #31
email:
vladimir.kopacik@zuss.cz
telefon: +420 220 806 848

Bc. Barbora Horníková

hospodářka školy     #14
email:
info@zuss.cz
telefon: +420 220 875 863

Hudební obor

MgA. Adriana Barthová

klavír, korepetice     #5
email:
adriana.barthova@zuss.cz

Zdeňka Bártová

hudební nauka     #24
email:
zdenka.bartova@zuss.cz

MgA. Magdalena Bílková Tůmová

BcA. Hana Blachutová

sólový zpěv     #17
email:
hana.blachutova@zuss.cz

Eva Bucherová

klavír     #12
email:
eva.bucherova@zuss.cz

Mgr. Marija Čilingarova

klavír     #4
email:
marija.cilingarova@zuss.cz

Jan Čížek, dipl. um.

kytara     #29
email:
jan.cizek@zuss.cz

Zuzana Davidová

klavír     #16
email:
zuzana.davidova@zuss.cz

Luděk Hrabec

trubka     #24
email:
ludek.hrabec@zuss.cz

Emil Hradecký

klavír, jazzová interpretace     #27
email:
emil.hradecky@zuss.cz
web: www.emilhradecky.cz

MgA. Simona Hurníková

housle     #15, #18, #29
email: 
simona.hurnikova@zuss.cz

Jan Jakubec

pozoun     #26
email:
jan.jakubec@zuss.cz

Bc. Filip Jelínek

hudební nauka     #24
email:
filip.jelinek@zuss.cz

MgA. Yvona Jurčíková

sólový zpěv     #26
email:
yvona.jurcikova@zuss.cz

Mgr. Kateřina Kachlíková

sólový zpěv     #12
email:
katerina.kachlikova@zuss.cz

Jan Kejmar, dipl. um.

trubka      #6, #28
email:
jan.kejmar@zuss.cz

Bc. et Bc. Julie Kloučková

klavír     #7
email:
julie.klouckova@zuss.cz

Markéta Knittlová

housle     #15, #18, #27
email:
marketa.knittlova@zuss.cz

Matouš Kobylka, dipl. um.

saxofon     #10
email:
matous.kobylka@zuss.cz
web: www.matous-sax.cz a www.joybox.cz

Tomáš Konůpka, dipl. um.

bicí nástroje     #20
email:
tomas.konupka@zuss.cz

Miroslava Kratochvílová, DiS.

kytara     #6
email:
miroslava.kratochvilova@zuss.cz

MgA. Denisa Martínková

klavír, varhany, korepetice     #9, #30, #31
email:
denisa.martinkova@zuss.cz

Lubomír Maryška

lesní roh, tuba     #28
email:
lubomir.maryska@zuss.cz

BcA. Jiří Mráz

klarinet     #10
email:
jiri.mraz@zuss.cz

Jitka Nešverová

klavír     #9, #12
email:
jitka.nesverova@zuss.cz

Monika Pecikiewiczová

klavír, korepetice     #19
email:
monika.pecikiewiczova@zuss.cz

MgA. Zdeňka Pelikánová

housle     #15
email:
zdenka.pelikanova@zuss.cz

Jan Podzimek, dipl. um.

bicí nástroje     #20
email:
jan.podzimek@zuss.cz

Drahomíra Pražáková

violoncello     #18
e-mail:
drahomira.prazakova@zuss.cz

Mgr., BcA. Jan Pudlák

klavír, jazzová interpretace     #27
email:
jan.pudlak@zuss.cz

Markéta Riesová, dipl. um.

cimbál     #3
email:
marketa.riesova@zuss.cz

Daniela Rolincová

klavír     #7
email:
daniela.rolincova@zuss.cz

Andrej Sochor

fagot, zobcová flétna     #21
email:
andrej.sochor@zuss.cz

MgA. Jana Střížková

harfa     #29
email:
jana.strizkova@zuss.cz

MgA. Kristina Šalšová

hoboj, zobcová flétna     #3, #11, #29
email:
kristina.salsova@zuss.cz

Mgr. Monika Šebestová

klavír, korepetice     #5, #25
email:
monika.sebestova@zuss.cz

Jitka Štěpánková

akordeon     #1
email:
jitka.stepankova@zuss.cz

BcA. Petr Tichý

kontrabas     #4, #24
email:
petr.tichy@zuss.cz

Kateřina Valášková, DiS.

harfa     #29
email:
katerina.valaskova@zuss.cz

Denisa Višňáková, dipl. spec.

hoboj, zobcová flétna     #1, #3
email:
denisa.visnakova@zuss.cz

Hudební obor – sbory

Bc. Jana Karausová

sborový zpěv     #31
email:
jana.karausova@zuss.cz
web: www.radostpraha.cz 
telefon: +420 220 877 504

Mgr. Jana Palasová

sborový zpěv     #30
email:
jana.palasova@zuss.cz
web: www.radostpraha.cz 
telefon: +420 220 877 504

PhDr. Jan Pirner

sborový zpěv     #28, #30, #31
email:
jan.pirner@zuss.cz
web: www.radostpraha.cz 
telefon: +420 220 877 504

Bc. Cecílie Pirnerová

sborový zpěv    #31
email:
cecilie.pirnerova@zuss.cz
web: www.radostpraha.cz 
telefon: +420 220 877 504

Mgr. Jan Kyjovský

sborový zpěv     #30, #31
email:
jan.kyjovsky@zuss.cz
web: www.pueri.cz
telefon: +420 220 877 504

Mgr. Alžběta Kyjovská

sborový zpěv     #30, #31
email:
alzbeta.kyjovska@zuss.cz
web: www.pueri.cz
telefon: +420 220 877 504

Ing. Mgr. Libor Sládek

sborový zpěv    #30, #31
email:
libor.sladek@zuss.cz
web: www.pueri.cz
telefon: +420 220 877 504

Zdeňka Součková

sborový zpěv     #24, #30, #31
email:
zdenka.souckova@zuss.cz
web: www.pueri.cz
telefon: +420 220 877 504

Ing. Vladislav Souček

sborový zpěv     #31
email:
vladislav.soucek@zuss.cz
web: www.radostpraha.cz
telefon: +420 220 877 504

Výtvarný obor

Mgr. Jaroslava Plačková

výtvarný obor, figurální kresba     #22
email:
jaroslava.plackova@zuss.cz

Mgr. Veronika Zavřelová

výtvarný obor, animace     #22
email:
veronika.zavřelova@zuss.cz

Bc. Zuzana Chytilová

výtvarný obor     #22
email:
zuzana.chytilova@zuss.cz

BcA. Jan Piskač

animace     #22
email:
jan.piskac@zuss.cz

Taneční obor

Klára Mašatová, dipl. um.

tanec     #25
email:
klara.masatova@zuss.cz

Literárně-dramatický obor

Mgr. Radovana Tesárková

literárně-dramatický obor     #26
email:
radka.tesarkova@zuss.cz

Sdílej