Orchestr ZUŠ Prahy 7

Školní orchestr byl založen v září 2018. Jeho členové pochází z řad současných žáků školy a výjimečně i z řad absolventů.

Orchestr ZUŠ Prahy 7

Školní orchestr byl založen dirigentkou Kristinou Šalšovou v září 2018. Jeho členové pochází z řad současných žáků školy a výjimečně i z řad absolventů.

Nástrojové obsazení orchestru je proměnlivé. Základ však tvoří smyčcové nástroje (vyšší i nižší), dechové nástroje dřevěné i žesťové a nástroje bicí.

Repertoár tělesa je velmi pestrý. Zahrnuje skladby od barokních autorů, přes klasické a romantické skladby, až po hudbu současnosti a hudbu filmovou. Soubor pravidelně spolupracuje s pěveckými sbory naší školy Radost Praha a Pueri gaudentes a účastní se veřejných koncertů a vystoupení.

Přínos hry v orchestru je pro žáky mimořádně významný. Nejen, že je orchestrální hra obohacuje umělecky (setkávají se tu s ostatními hudebními nástroji, učí se správnému ladění, prohloubí si rytmické i technické dovednosti), ale zejména se tu učí vlastní odpovědnosti a spolupráci namísto soutěžení. Neméně významná je pak výsledná radost ze společného muzicírování.

ZKOUŠKY: středa16.45-18.15

Novinky

Třídní koncert Marije Čilingarové

Srdečně vás zveme na klavírní třídní koncert paní učitelky Marije Čilingarové, který se bude konat...

XV. školní koncert

Srdečně vás zveme na XV. školní koncert, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert...

Třídní koncert Kristiny Šalšové

Srdečně vás zveme na třídní koncert paní učitelky Kristiny Šalšové, který se bude konat v pátek...

Třídní koncert Daniely Rolincové

Srdečně vás zveme na klavírní třídní koncert paní učitelky Daniely Rolincové, který se bude konat...

Varhanní koncert

Srdečně vás zveme na varhanní koncert, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert se...

Česká mše vánoční

Ke společným projektům orchestru ZUŠ Prahy 7 a pěveckých sborů Radost Praha, Pueri gaudentes a Gaudium Praha (jako host) patří předvedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby.

ZUŠ OPEN

Ve školním roce 2018/2019, v rámci projektu ZUŠ Open, orchestr ZUŠ Prahy 7 spolupracoval jak s tanečním oddělením, tak i se žáky pěveckého oddělení naší ZUŠ.

Sdílej