Radost Praha

Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry.

Dětský pěvecký sbor

Radost Praha

Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry. Děti z Radosti zpívaly v řadě evropských zemí, v letech 1994 a 1997 navštívily Kanadu. Těleso se pravidelně účastní mezinárodních soutěží, z nichž si odváží významná ocenění (Bratislava, Cantonigròs, Celje, Kaunas, Llangollen, Montreux, Neerpelt, Preveza, Tours ad.), spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a Státní operou v Praze. V uplynulých letech vystoupilo na Dvořákově Praze, Pražském jaru, Pražském podzimu a Dnech Bohuslava Martinů a spolupracovalo se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Pražským filharmonickým sborem. Dětský koncertní sbor vedou sbormistři Jan Pirner a Vladislav Souček, klavíristy jsou Vladimír Kopáčik a Jitka Nešverová a hlasovou poradkyní je Hana Blachutová.

ZKOUŠKY: úterý 17.00-19.00
čtvrtek 17.00-19.00

Novinky

II. školní koncert

Srdečně vás zveme na II. školní koncert, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert...

Komorní sbor Vokalion

Byl založen v září 2015 a působí při Základní umělecké škole v Praze 7 (Šimáčkova 16). Většinu tělesa tvoří bývalé členky dětského pěveckého sboru Radost Praha. Těleso se během roku účastní rozmanitých tuzemských koncertních akcí. Jejich prvním výrazným úspěchem je zlaté pásmo v krajském kole Soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu vyhlášené MŠMT (2019). Sbormistrem sboru je Jan Pirner a klavíristou Vladimír Kopáčik.

ZKOUŠKY: čtvrtek 19.30-21.00

Přípravný sbor Koťata

Koťata je jedno z přípravných oddělení dětského pěveckého sboru Radost Praha. V Koťatech zpívá jedenkrát týdně kolem padesáti děvčat, většinou přijatých z nejmladšího přípravného oddělení Ťutínci, ale i z řad zájemkyň, které projdou každoročním konkurzem. Věk zpěvaček Koťat je od šesti do devíti let. Repertoár je tvořen jednoduchými, většinou jednohlasnými skladbami, na nichž se děti připravují ke vstupu do doplňovacího sboru Písnička. Koťata vystupují několikrát ročně na společných koncertech s dalšími odděleními Radosti, někdy i samostatně. Sbormistryní sboru je Cecílie Holečková a klavíristou je Vladimír Kopáčik.

ZKOUŠKY: úterý 15.00-15.45, 16.00-16.45

Přípravný sbor Písnička

Písnička je jedno z přípravných oddělení Dětského pěveckého sboru Radost Praha. Zpívá v ní jedenkrát týdně kolem třiceti děvčat, většinou přijatých z mladšího přípravného oddělení Koťata, ale i z řad zájemkyň, které projdou každoročním konkurzem. Věk zpěvaček Písničky je od devíti let, horní hranice není omezena, podle toho, kdy se děvčata dostanou do koncertního sboru. Zpívají zde i členky čtrnáctileté. Repertoár Písničky je tvořen jednoduššími jedno i vícehlasnými skladbami, na nichž se děti připravují ke vstupu do koncertního sboru Radost Praha. Přijímací zkoušky do koncertního sboru jsou dvoukolové. První kolo probíhá vždy v lednu nebo v únoru a v něm jsou zájemkyně přijímány k účasti na čtrnáctidenním letním pracovním soustředění koncertního sboru. Na soustředění rozdělíme děvčata do hlasů a nové adeptky studují nový repertoár spolu s koncertním sborem. Poslední den soustředění pak probíhá druhé kolo – vlastní přijímací zkoušky do koncertního sboru. Děvčata, která zkoušky vykonají úspěšně, jsou od září přijaty do koncertního sboru Radost Praha. Ty, které zatím ještě nezvládnou náročnější požadavky, pokračují v docházce do Písničky a mohou se o koncertní sbor ucházet v příštím roce. Písnička vystupuje několikrát ročně na společných koncertech s koncertním sborem, někdy i samostatně. Ale i zájezdy jsou v jejím programu. Sbormistryní sboru je Jana Jamborová a klavíristou je Vladimír Kopáčik.

ZKOUŠKY: čtvrtek 16.00-17.30

Přípravný sbor Ťutínci

Nejmladší přípravné oddělení dětského pěveckého sboru Radost Praha a chlapeckého sboru Pueri gaudentes je tvořeno předškolními dětmi. Jedenkrát týdně zde zpívá kolem čtyřiceti dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin, ve věku od pěti let. Připravují se na přijetí do mladší přípravky Koťata, nebo do Pueri 1. Děti jsou přijímány na základě konkurzu, který se koná každoročně na konci května. Repertoár je tvořen jednoduchými písněmi, na nichž se děti seznamují se základy pěvecké techniky. Ťutínci vystupují několikrát ročně na společných koncertech s dalšími odděleními Radosti Praha a Pueri gaudentes. Nejdůležitějším cílem je pěstovat v dětech hezký vztah ke zpěvu a k hudbě vůbec. Sbormistryní sboru je Zdeňka Součková a klavíristkou je Denisa Nováková.

ZKOUŠKY: pondělí 15.00-15.45
                  úterý 15.00-15.45

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej