Hudební obor

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové, mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd.

O hudebním oboru

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové, mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd.

Škola po mnoho let organizuje také výuku jazzové interpretace. Ve škole působí řada komorních souborů nejrůznějšího obsazení, orchestr, cimbálová muzika a dva významné pěvecké sbory, chlapecký sbor Pueri gaudentes a dětský pěvecký sbor Radost Praha.

Vzdělávání v hudebním oboru je organizováno ve studijních zaměřeních. Všechna studijní zaměření obsahují více vyučovacích předmětů, v nichž si žák osvojí jak hru na hudební nástroj či zpěv, tak i hudebně teoretické znalosti a praktické dovednosti důležité pro úspěšnou mezioborovou spolupráci.

Žáci se pravidelně prezentují na veřejnosti v reprezentativních koncertních sálech.

Novinky

Třídní koncert Yvony Jurčíkové

Srdečně vás zveme na pěvecký třídní koncert paní učitelky Yvony Jurčíkové, který se bude konat ve...

Přehled oddělení a studijních zaměření – přípravná hudební výchova

Oddělení klávesových nástrojů

hra na klavír
hra na varhany
hra na cembalo
jazzová interpretace

Oddělení dechových nástrojů

hra na zobcovou flétnu
hra na flétnu
hra na hoboj
hra na klarinet
hra na fagot
hra na trubku
hra na pozoun
hra na lesní roh
hra na saxofon

Oddělení smyčcových nástrojů

hra na housle
hra na violu
hra na violoncello
hra na kontrabas

Oddělení strunných nástrojů

hra na harfu
hra na kytaru
hra na basovou kytaru

Oddělení lidových nástrojů

hra na cimbál

A dále:

hra na akordeon
hra na bicí nástroje
sólový zpěv
sborový zpěv

Dětský pěvecký sbor Radost Praha

Ťutínci
Koťata
Písnička
Radost Praha
Komorní sbor Vokalion

 

Chlapecký a mužský sbor Pueri gaudentes

Ťutínci
Pueri 1
Pueri 2
Pueri 3
Pueri gaudentes

 

Sdílej