Literárně-dramatický obor

Chcete, aby vaše dítě umělo správně mluvit? Aby umělo formulovat a sdělit svůj názor? Vystoupit na veřejnosti před velkým množstvím lidí? Bez trémy? Bez obav? Rozvíjelo fantazii, objevovalo kouzlo a krásu literatury…?

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor nabízí žákům ve studijním zaměření Dramatická tvorba výuku:

  • dramatiky a slovesnosti
  • přednesu prózy a poezie
  • základů jevištní praxe

Novinky

Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol

Srdečně vás zveme na Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol. Koncert se...

Slavnostní koncert ZUŠ OPEN

Srdečně vás zveme na Slavnostní koncert v rámci ZUŠ Open, na kterém se vám představí žáci...

Třídní koncert Moniky Pecikiewiczové

Srdečně vás zveme na třídní koncert paní učitelky Moniky Pecikiewiczové, který se bude konat v...

Třídní koncert Jitky Nešverové a Denisy Martínkové

Srdečně vás zveme na třídní koncert paní učitelky Jitky Nešverové a paní učitelky Denisy...

Třídní koncert Zuzany Davidové

Srdečně vás zveme na klavírní třídní koncert paní učitelky Zuzany Davidové, který se bude konat v...
Sdílej