Literárně-dramatický obor

Chcete, aby vaše dítě umělo správně mluvit? Aby umělo formulovat a sdělit svůj názor? Vystoupit na veřejnosti před velkým množstvím lidí? Bez trémy? Bez obav? Rozvíjelo fantazii, objevovalo kouzlo a krásu literatury…?

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor nabízí žákům ve studijním zaměření Dramatická tvorba výuku:

  • dramatiky a slovesnosti
  • přednesu prózy a poezie
  • základů jevištní praxe

Novinky

Pěvecký koncert české hudby

Srdečně vás zveme na Pěvecký koncert české hudby, který se bude konat v pondělí 26. února 2024 v...

Třídní koncert Julie Kloučkové

Srdečně vás zveme na třídní koncert paní učitelky Julie Kloučkové. Koncert se bude konat v  pátek...

Třídní koncert Matouše Kobylky

Srdečně vás zveme na třídní koncert pana učitele Matouše Kobylky. Koncert se bude konat v  pátek...

Třídní koncert Simony Hurníkové

Srdečně vás zveme na třídní koncert žáků paní učitelky Simony Hurníkové, který se bude konat ve...

IX. školní koncert

Srdečně vás zveme na IX. školní koncert, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert...
Sdílej