Výtvarný obor

Výuka ve výtvarném oboru zahrnuje zvládnutí výtvarných technik, směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění. Pro talentované žáky je přípravou pro studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Ve výtvarném oboru se vyučují čtyři základní předměty.

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru vyučujeme studijní zaměření Výtvarná tvorba, jehož součásti jsou:

  • základní výtvarné techniky, zejména grafika
  • prostorová tvorba
  • objektová a akční tvorba
  • enkaustika
  • mozaika

Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách složených z žáků různých ročníků, které přirozeně navozují prostředí vzájemné spolupráce, inspirace, motivace a obohacení.
Velký důraz klademe na osobitou tvorbu a spontánní vyjadřování každého žáka.
Využíváme projektovou práci, která vede žáky k samostatnému vyhledávání informací, umožňuje nahlížet zvolené téma z různých úhlů pohledu a v různém kontextu, a především prohlubovat a vrstvit jejich výtvarné zkušenosti.
Výtvarné práce žáků pravidelně vystavujeme v Galerii ve věži Novoměstské radnice. Uskutečňujeme dlouholetou výměnu výtvarných prací našich žáků a prací dětí z Aomori City Board of Education v Japonsku.

Novinky

Třídní koncert Yvony Jurčíkové

Srdečně vás zveme na pěvecký třídní koncert paní učitelky Yvony Jurčíkové, který se bude konat ve...

Koncert komorní hry

Srdečně vás zveme na koncert komorní hry, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert...

Třídní koncert Andreje Sochora

Srdečně vás zveme na třídní koncert pana učitele Andreje Sochora, který se bude konat v pondělí...

I. závěrečné představení LDO

Zveme Vás na I. závěrečné představení literárně-dramatického oboru Ty-já-tr - ZUŠŠ, které se bude...

školní absolventský koncert

Srdečně vás zveme na školní absolventský koncert žáků hudebního oboru, který se bude konat v pátek...
Sdílej