Akademie umění

Akademii umění a kultury pro seniory HMP jsme založili z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu. Věříme, že tak můžeme přispět k posílení jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života.

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Akademii umění a kultury pro seniory HMP jsme založili v roce 2016 z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu. Věříme, že tak můžeme přispět k posílení jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života.
Moderní společnosti dnes nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Školu jsme tak otevřeli pro všechny generace a vytvořili  tím skutečný prostor mezigenerační solidarity a komunikace. Naši žáci tak získávají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění, je přirozená součást života.

Patroni Akademie při ZUŠŠ

Vážení přátelé,
je pro mě čest a radost stát se vaším patronem na cestě, po které se vydáváte. Říká se, že sval, který nepoužíváme zeslábne a zmizí. Možná to platí i o našem myšlení, citu a tvůrčí energii. Je krásné se jich nevzdat, všem vráskám na duši i těle navzdory, a chtít od sebe další a další krok na cestě, po které jsme ještě nešli. Držím vám palce. Protože radost z vašeho studia neprojasní život jen vám, ale i kolem vás. Když je jablko zralé, spadne. My už sice nejsme zelení, ale do zralosti máme ještě daleko. Zlomte vaz a užijte si každý den. Těším se, až se přijdu na vás podívat.

 S pozdravem „ držme se své větvičky“.

S velkou úctou Vaše
MgA. Milena Steinmasslová
herečka

Patronka akademie

MgA. Milena Steinmasslová – herečka

Vážené dámy a pánové, milí členové Akademie,
že je věk jen číslo, mám denně před očima na příkladu své maminky, která – ač je jí 76 let – stále pracuje, lyžuje, jezdí na kole, chodí na přednášky o umění a cestuje. Všechno ji zajímá. My, o generaci mladší, s ní jen stěží držíme krok, i když se snažíme ze všech sil. Zároveň z ní čerpáme inspiraci do další třetiny života, která nás čeká a díky ní – a lidem jako jste vy – se jí nebojíme. Moc vám přeji, abyste si uskutečnili všechny sny, na které jste doteď neměli čas, a ještě spoustu dalších. 

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“
(Henry Ford)

MgA. Jan Potměšil
herec

Patron akademie

MgA. Jan Potměšil – herec

Milí vrstevníci /plus i mínus/,
rád přijímám roli patrona vašeho úsilí o další prohloubení znalostí o životě a jeho složkách, které sice nikdy nemůžeme dokonale poznat, ale přesto se o to musíme pokoušet, J. A. Komenský říká: Podstatou dlouhověkosti je, nikdy nežít v zahálce. Pro líného je ustavičně noc a spánek, pro pracovitého den a bdění.
Přeji vám do vašeho dne dobré zdraví, úsměv na tváři a pevnou vůli, která je vždy cestou k úspěchu. 

Váš obdivovatel
MgA. Alfred Strejček
herec, hudebník a moderátor

Patron akademie

MgA. Alfred Strejček – herec, hudebník a moderátor

Novinky

Třídní koncert Yvony Jurčíkové

Srdečně vás zveme na pěvecký třídní koncert paní učitelky Yvony Jurčíkové, který se bude konat ve...

Koncert komorní hry

Srdečně vás zveme na koncert komorní hry, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert...

Třídní koncert Andreje Sochora

Srdečně vás zveme na třídní koncert pana učitele Andreje Sochora, který se bude konat v pondělí...

I. závěrečné představení LDO

Zveme Vás na I. závěrečné představení literárně-dramatického oboru Ty-já-tr - ZUŠŠ, které se bude...

školní absolventský koncert

Srdečně vás zveme na školní absolventský koncert žáků hudebního oboru, který se bude konat v pátek...

Slovo závěrem

Vážení a milí Pražané,

dovoluji si Vám na těchto řádcích představit Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy. Jedná se o unikátní projekt, který má za cíl otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. V průběhu bezplatného tříletého studia si mohou naši spoluobčané v důchodovém věku za podpory odborných pedagogů i žáků základních uměleckých škol vyzkoušet celou řadu uměleckých a kulturních aktivit a věnovat se naplno hudbě, výtvarnému umění, tanci či například divadlu. To vše bez jakýchkoliv talentových či příjímacích zkoušek a bez jakéhokoliv průběžného hodnocení. Zkrátka, pouze pro radost.

Současná Rada hlavního města Prahy, jíž jsem členkou, se zavázala podpořit projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání seniorů a dalších obyvatel hlavního města Prahy a rovněž prosazovat plnohodnotný a důstojný život v seniorském věku a nezbytnou vzájemnou mezigenerační solidaritu. Akademie umění a kultury pro seniory tyto závazky uvádí v život.

Věřím, že se tento projekt setká se zájmem široké veřejnosti a přispěje ke spokojenosti našich starších spoluobčanů a ke zkvalitnění jejich života v hlavním městě Praze.

 

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hl. m. Prahy

oblast sociální politiky a školství

Sdílej