Akademie umění

Akademii umění a kultury pro seniory HMP jsme založili z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu. Věříme, že tak můžeme přispět k posílení jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života.

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Akademii umění a kultury pro seniory HMP jsme založili v roce 2016 z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu. Věříme, že tak můžeme přispět k posílení jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tak zapojit do kulturního života.
Moderní společnosti dnes nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Školu jsme tak otevřeli pro všechny generace a vytvořili  tím skutečný prostor mezigenerační solidarity a komunikace. Naši žáci tak získávají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění, je přirozená součást života.

Slavnostní imatrikulace studentů proběhne v Zrcadlové kapli Klementina dne 21. října 2019 v 15.00. Sraz všech studentů bude ve 14.45.

Patron Akademie při ZUŠŠ

Milí vrstevníci /plus i mínus/,

rád přijímám roli patrona vašeho úsilí o další prohloubení znalostí o životě a jeho složkách, které sice nikdy nemůžeme dokonale poznat, ale přesto se o to musíme pokoušet, J. A. Komenský říká: Podstatou dlouhověkosti je, nikdy nežít v zahálce. Pro líného je ustavičně noc a spánek, pro pracovitého den a bdění.
Přeji vám do vašeho dne dobré zdraví, úsměv na tváři a pevnou vůli, která je vždy cestou k úspěchu. 

Váš pětasedmdesátiletý obdivovatel
MgA. Alfred Strejček
herec, hudebník a moderátor

Patron akademie

MgA. Alfred Strejček – herec, hudebník a moderátor

Slovo závěrem

Vážení a milí Pražané,

dovoluji si Vám na těchto řádcích představit Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy. Jedná se o unikátní projekt, který má za cíl otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. V průběhu bezplatného tříletého studia si mohou naši spoluobčané v důchodovém věku za podpory odborných pedagogů i žáků základních uměleckých škol vyzkoušet celou řadu uměleckých a kulturních aktivit a věnovat se naplno hudbě, výtvarnému umění, tanci či například divadlu. To vše bez jakýchkoliv talentových či příjímacích zkoušek a bez jakéhokoliv průběžného hodnocení. Zkrátka, pouze pro radost.

Současná Rada hlavního města Prahy, jíž jsem členkou, se zavázala podpořit projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání seniorů a dalších obyvatel hlavního města Prahy a rovněž prosazovat plnohodnotný a důstojný život v seniorském věku a nezbytnou vzájemnou mezigenerační solidaritu. Akademie umění a kultury pro seniory tyto závazky uvádí v život.

Věřím, že se tento projekt setká se zájmem široké veřejnosti a přispěje ke spokojenosti našich starších spoluobčanů a ke zkvalitnění jejich života v hlavním městě Praze.

 

Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hl. m. Prahy
oblast sociální politiky a školství

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz

IČ: 613 87 312

Sdílej