Pueri gaudentes

Pueri gaudentes je jeden z mála českých chlapeckých sborů. Ve své historii, která sahá do roku 1990, navštívil řadu českých a evropských měst a také Japonsko. Sbor získal vysoká ocenění na prestižních festivalech v Neerpeltu, Lindenholzhausenu, Gorizii a reprezentoval na mezinárodním festivalu Pražské jaro.

Chlapecký a mužský sbor Pueri gaudentes

Pueri gaudentes je jeden z mála českých chlapeckých sborů. Ve své historii, která sahá do roku 1990, navštívil řadu českých a evropských měst a také Japonsko. Sbor získal vysoká ocenění na prestižních festivalech v Neerpeltu, Lindenholzhausenu, Gorizii a reprezentoval na mezinárodním festivalu Pražské jaro. Pravidelně účinkuje ve Státní opeře Praha. Osmdesát mladých hlasů pravidelně láká stovky posluchačů na své koncerty v krásných historických prostředích, která dokonale podkreslují žánrovou pestrost repertoáru Pueri gaudentes. Chlapecký a mužský pěvecký sbor vedou sbormistři Libor Sládek, Jan Kyjovský a Zdeňka Součková, klavíristkou je Denisa Martínková a hlasovou poradkyní Markéta Džuneva.

ZKOUŠKY: pondělí 17.30-19.00, 19.45-21.15
středa 17.30-19.00

Novinky

Hlavní prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme Vám hezké léto, plné pohody a zdraví a budeme se na Vás opět...

II. závěrečné představení LDO

Zveme Vás na II. závěrečné představení literárně-dramatického oboru Ty-já-tr - ZUŠŠ, které se bude...

Přípravný sbor Pueri 3

Pueri 3 je nejstarší přípravný sbor. Zpívají zde chlapci ze 3.–5. tříd ZŠ, kteří postoupili z Pueri 2. Sbor zkouší 2x týdně 45 minut. Na pravidelných zkouškách se připravují na přestup do koncertního sboru. Zpívají několikrát do roka na koncertech, jezdí na víkendová soustředění, kde probíhají první zkoušky do koncertního sboru, mají za sebou i několik soutěží a výměnných zájezdů k přípravným sborům z jiných měst. Chlapci v tomto oddělení zpívají minimálně 1 a maximálně 3 roky. Pak přestupují do koncertního sboru. Učí se zde základy zpěvu z not, 1x za 14 dní mají hlasovou výchovu s Markétou Džunevou. Repertoár sboru je pestrý a je sestavován tak, aby chlapce nejen bavil, ale aby rozvíjel jejich hudební a pěvecké dovednosti. Sbormistri sboru jsou Zdeňka Součková a Jan Kyjovský a klavíristkou Denisa Martínková.

ZKOUŠKY: pondělí 16.00-16.45
středa 16.00-16.45

Přípravný sbor Pueri 2

Pueri 2 je starší přípravný sbor složený z chlapců ze 2. tříd ZŠ. Do sboru chodí převážně chlapci, kteří již absolvovali přípravný sbor Pueri 1, ale i chlapci, kteří uspěli při pravidelném jarním konkurzu do sboru. V práci navazujeme na to, co se již chlapci naučili v Pueri 1 a rozvíjíme jejich schopnosti. Začínáme zde také s výukou zpěvu podle notového zápisu. Repertoár sboru tvoří jednohlasé písně a ke konci roku i kánony. Po postupových zkouškách na konci školního roku chlapci přecházejí do nejstaršího přípravného sboru Pueri 3. Sbormistryní sboru je Alžběta Kyjovská a klavíristkou Denisa Martínková.

ZKOUŠKY: úterý 17.00-17.45

Přípravný sbor Pueri 1

Nejmladší přípravný sbor Pueri gaudentes. Zpívají zde pouze chlapci z prvních tříd ZŠ. Sbor zkouší pravidelně 1x týdně. Učí se zde hravou formou základům zpěvu, rozvíjíme smysl pro rytmus. 2x do roka chlapci vystupují i na koncertech společně se staršími přípravnými sbory a s koncertním sborem. Repertoár tvoří jednohlasé písně převážně současných autorů. Na konci školního roku chlapci dělají postupové zkoušky do Pueri 2, staršího přípravného sboru. Sbormistryní sboru je Alžběta Kyjovská a klavíristkou Denisa Martínková.

ZKOUŠKA: úterý 16.00-16.45

Ťutínci

Nejmladší přípravné oddělení dětského pěveckého sboru Radost Praha a chlapeckého sboru Pueri gaudentes je tvořeno předškolními dětmi. Jedenkrát týdně zde zpívá kolem čtyřiceti dětí, které jsou rozděleny do dvou skupin, ve věku od pěti let. Připravují se na přijetí do mladší přípravky Koťata, nebo do Pueri 1. Děti jsou přijímány na základě konkurzu, který se koná každoročně na konci května. Repertoár je tvořen jednoduchými písněmi, na nichž se děti seznamují se základy pěvecké techniky. Ťutínci vystupují několikrát ročně na společných koncertech s dalšími odděleními Radosti Praha a Pueri gaudentes. Nejdůležitějším cílem je pěstovat v dětech hezký vztah ke zpěvu a k hudbě vůbec. Sbormistryní sboru je Zdeňka Součková a klavíristkou je Denisa Martínková.

ZKOUŠKY: úterý 15.00-15.45
středa 15.00-15.45

Sdílej