Základní umělecká škola Šimáčkova

Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru a připravujeme žáky k dalšímu studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích.

Základní umělecké vzdělávání je komplexní, dlouhodobé a systematické studium, které vnímáme jako jedinečnou možnost kultivovat osobnost každého žáka nejen po stránce umělecké, ale také osobnostní, sociální, kulturní i občanské. Snažíme se neustále vyhledávat příležitosti k prezentaci a uplatnění žáků již v průběhu studia, a to jak na koncertech, výstavách, představeních, tak i v zajímavých oborových a mezioborových projektech.

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled o jednotlivých stupních studia

 

Přípravné studium je určené pro žáky ve věku 5 a 6 let a jeho maximální délka je 2 roky.

Základní studium I. stupně je sedmileté a je určené žákům od 7 let věku.

Základní studium II. stupně je čtyřleté a je určené žákům od 14 let věku.

Žákům ve věku 18 let a starším je určeno čtyřleté studium pro dospělé.

Pro děti, kterým ještě nebylo 5 let, organizujeme tzv. „umělecké přípravky“
(kurzy v rámci doplňkové činnosti školy)

Organizace a obsah výuky ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (učebními plány a platnými učebními osnovami). K prezentaci výsledků škola organizuje veřejné koncerty hudebního oboru, taneční představení a výstavy výtvarných prací. Žáci ZUŠ se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů a koncertních zájezdů doma i v zahraničí. 

Novinky

Pozvánky

Co Vám může nabídnout základní umělecká škola Šimáčkova?

Poskytuje základy vzdělání v uměleckém oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Hudební obor

V hudebním oboru se vyučuje přípravné hudební výchově, sólovému a sborovému zpěvu a hře na hudební nástroje – klávesové, smyčcové, strunné, dechové, mimo jiné také hře na varhany, cembalo, harfu, cimbál, akordeon, bicí nástroje atd.

Taneční obor

V tanečním oddělení mohou děti již od tří let rozvíjet smysl pro správné držení těla. Žáci mohou prohlubovat své pohybové dovednosti a estetické vnímání tance a pohybu vůbec. Nabízíme taneční průpravu, kde se dotýkáme pochopení a zvládnutí fyzických zákonitostí a vědomého osvojení pohybových principů..

Závěrečné vystoupení tanečního oboru, divadlo u Hasičů, taneční skupina.

Výtvarný obor

Výuka ve výtvarném oboru zahrnuje zvládnutí výtvarných technik, směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění. Pro talentované žáky je přípravou pro studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Ve výtvarném oboru se vyučují čtyři základní předměty.

Literárně-dramatický obor

Chcete, aby vaše dítě umělo správně mluvit? Aby umělo formulovat a sdělit svůj názor? Vystoupit na veřejnosti před velkým množstvím lidí? Bez trémy? Bez obav? Rozvíjelo fantazii, objevovalo kouzlo a krásu literatury…?

II. závěrečné představení LDO, Divadelní klub Letka, skupina dětí.
Radost Praha, závěrečný koncert, kostel sv. Šimona a Judy, skupina dětí.

Dětský pěvecký sbor Radost Praha

Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry.

Vánoční koncert Pueri gaudentes, 19.12.2022, Betlémská kaple, Praha, zpívající chlapecký sbor, dirigující sbormistr a žák hrající na bicí.

Chlapecký sbor Pueri Gaudentes

Pueri gaudentes je jeden z mála českých chlapeckých sborů. Ve své historii, která sahá do roku 1990, navštívil řadu českých a evropských měst a také Japonsko. Sbor získal vysoká ocenění na prestižních festivalech v Neerpeltu, Gorizii, Lindenholzhausenu a reprezentoval na mezinárodním festivalu Pražské jaro.

Imatrikulace akademie pro seniory hl. m. Prahy, Zrcadlová kaple Klementina. Pohled do obecenstva.

Akademie umění

Akademii umění a kultury pro seniory HMP jsme založili z vlastní iniciativy. Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu.

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej