Taneční obor

V tanečním oddělení mohou děti již od tří let rozvíjet smysl pro správné držení těla. Žáci mohou prohlubovat své pohybové dovednosti a estetické vnímání tance a pohybu vůbec. Nabízíme taneční průpravu, kde se dotýkáme pochopení a zvládnutí fyzických zákonitostí a vědomého osvojení pohybových principů..

Taneční obor

V tanečním oboru vyučujeme studijní zaměření Tanec, které zahrnuje:

  • klasické taneční techniky
  • scénický a výrazový tanec
  • taneční improvizaci
  • taneční praxi

Snažíme se podporovat u žáků radost z pohybu a současně rozvíjet jejich dovednosti vedoucí k estetickému pohybovému projevu a uměleckému vyjádření.
Výuka probíhá v úzkém propojení s živým hudebním doprovodem. Je organizována ve věkově smíšených skupinách, v nichž si žáci, mimo jiné, prohlubují sociální dovedností a principy vzájemné ohleduplnosti a respektu.

Novinky

Pěvecký koncert české hudby

Srdečně vás zveme na Pěvecký koncert české hudby, který se bude konat v pondělí 26. února 2024 v...

Třídní koncert Julie Kloučkové

Srdečně vás zveme na třídní koncert paní učitelky Julie Kloučkové. Koncert se bude konat v  pátek...

Třídní koncert Matouše Kobylky

Srdečně vás zveme na třídní koncert pana učitele Matouše Kobylky. Koncert se bude konat v  pátek...

Třídní koncert Simony Hurníkové

Srdečně vás zveme na třídní koncert žáků paní učitelky Simony Hurníkové, který se bude konat ve...

IX. školní koncert

Srdečně vás zveme na IX. školní koncert, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert...
Sdílej