Taneční obor

V tanečním oddělení mohou děti již od tří let rozvíjet smysl pro správné držení těla. Žáci mohou prohlubovat své pohybové dovednosti a estetické vnímání tance a pohybu vůbec. Nabízíme taneční průpravu, kde se dotýkáme pochopení a zvládnutí fyzických zákonitostí a vědomého osvojení pohybových principů..

Taneční obor

V tanečním oboru vyučujeme studijní zaměření Tanec, které zahrnuje:

  • klasické taneční techniky
  • scénický a výrazový tanec
  • taneční improvizaci
  • taneční praxi

Snažíme se podporovat u žáků radost z pohybu a současně rozvíjet jejich dovednosti vedoucí k estetickému pohybovému projevu a uměleckému vyjádření.
Výuka probíhá v úzkém propojení s živým hudebním doprovodem. Je organizována ve věkově smíšených skupinách, v nichž si žáci, mimo jiné, prohlubují sociální dovedností a principy vzájemné ohleduplnosti a respektu.

Novinky

Třídní koncert Yvony Jurčíkové

Srdečně vás zveme na pěvecký třídní koncert paní učitelky Yvony Jurčíkové, který se bude konat ve...

Koncert komorní hry

Srdečně vás zveme na koncert komorní hry, na kterém se vám představí žáci hudebního oboru. Koncert...

Třídní koncert Andreje Sochora

Srdečně vás zveme na třídní koncert pana učitele Andreje Sochora, který se bude konat v pondělí...

I. závěrečné představení LDO

Zveme Vás na I. závěrečné představení literárně-dramatického oboru Ty-já-tr - ZUŠŠ, které se bude...

školní absolventský koncert

Srdečně vás zveme na školní absolventský koncert žáků hudebního oboru, který se bude konat v pátek...
Sdílej