Šablony I

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I
Spolufinancováno Evropskou unií.
Cílem projektu je podpora inovativní výuky s využitím nejnovějších pedagogických, případně psychologických a psychodidaktických poznatků. Projekt dále podpoří prohlubování kvalifikace učitelů (formou kurzů DVPP, případně dalšími formami vzdělávání pedagogů) a také podpoří zvýšení znalostního potenciálu školy jako celku (např. formou sdílení zkušeností pedagogů, vzájemnými hospitacemi a náslechy apod.).

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004043
Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025

Sdílej