novinky

Písemné zkoušky z hudební nauky

Písemné zkoušky z hudební nauky za 1. pololetí školního roku 2017/2018 se budou konat v těchto dnech:


10. ledna 2018: 13.30 - 14.15 


11. ledna 2018: 17.30 - 18.15


18. ledna 2018: 17.30 - 18.15


Žáci si vyberou jeden z termínů a dostaví se s žákovským sešitem do učebny č. 24 v 1. patře.


Zkoušky se týkají pouze žáků, kteří jsou uvolněni z pravidelné docházky do hudební nauky a mají individuální studijní plán. Vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro uzavření klasifikace za 1. pololetí.


 


 

Zahájení školního roku 2017/2018

Domluva rozvrhu hodin pro školní rok 2017/2018 bude probíhat od 4. 9. 2017 vždy od 13 do 18 hodin.

Rozvrh hudební nauky 2017/2018

Rozvrh hodin hudební nauky a přípravné hudební výchovy je k dispozici v sekci "Pro rodiče" v dokumentech.

Žáci přijatí pro školní rok 2017/2018

Seznam přijatých žáků najdete v sekci Pro rodiče v Dokumentech.

Výzva k předložení cenové nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava havarijního stavu balkonu a fasády" v objektu Základní umělecké školy, Praha 7, Šimáčkova 16, která je zadávaná dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Plné znění výzvy a kompletní dokumentaci si můžete stáhnout ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 22. 6. 2017.

další novinky

program akcí

1. klavírní koncert

Koncert žáků dechového oddělení

Koncert žáků smyčcového oddělení

2. klavírní koncert