novinky

Zahájení školního roku 2016/17

Zahájení školního roku a domluva rozvrhu je 1. 9. 2016 od 13 do 17 hodin.

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE

V akademickém roce 2016/2017 otevíráme Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy.

Patronem Akademie Prahy 7 je herec, hudebník a moderátor MgA. Alfred Strejček.

Cílem Akademie je umožnit seniorům, aby se ve volném čase prostřednictvím komplexního tříletého uměleckého vzdělávání věnovali hudbě, výtvarnému umění, tanci či divadlu. V hudebním oboru budeme vyučovat na tyto nástroje - klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, harfa, violoncello a sborový zpěv.

Přijímací řízení bude probíhat od 1. do 29. 9. 2016.

Předpokladem zařazení uchazeče do přijímacího řízení je podání přihlášky. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy nebo lze požádat o jejich zaslání na níže uvedené e-mailové adrese.
Nekonají se žádné talentové ani vědomostní zkoušky. Uchazeči budou přijímáni na základě došlých přihlášek až do naplnění cílové kapacity.

Samotné studium bude zahájeno 1. 10. 2016 a slavnostní imatrikulace studentů proběhne 19. 10. od 16:00 hodin v Zrcadlové kapli Klementina.

Dotazy a žádosti o bližší informace nám můžete zaslat na e-mailovou adresu: akademie@zuss.cz

Rozvrh PHV a hudební nauky na školní rok 2016/2017

V sekci PRO RODIČE v DOKUMENTECH je k nahlédnutí rozvrh PHV a hudební nauky na školní rok 2016/2017.

Žáci přijatí pro školní rok 2016/2017

Žáci přijatí pro školní rok 2016/2017
Hudební obor:
Hra na klavír
102, 130, 131, 133, 147, 150, 155, 159, 180, 195, 198, 1102
Náhradník:
105, 135, 137, 183, 185

Jazzová interpretace
153, 1101, 1118

Hra na zobcovou flétnu
101, 104, 125, 126, 127, 138, 143, 145, 152, 170, 176, 177, 187, 194, 197, 199, 1106,1124
Náhradník:
115, 141, 164, 169, 171, 173, 186

Hra na kytaru
117, 128, 146, 162, 175, 1117
Náhradník:
119, 121, 178, 184


Hra na housle
112, 136, 168, 1108
Náhradník:
120, 129, 142, 172, 181, 193

Hra na trubku
140
Hra na pozoun
1114

Hra na bicí nástroje
166, 1100, 1122
Náhradník:
114, 148, 189

Hra na harfu
1103, 1119, 1120
Náhradník:
139

Sólový zpěv
132, 158, 163, 167, 179, 1116
Sborový zpěv
501 – 531
od č. 532 bude informace o přijetí podána telefonicky

Žáci přijatí pro školní rok 2016/2017

Žáci přijatí pro školní rok 2016/2017
Taneční obor:
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326,
Náhradník:
303, 316, 322

Výtvarný obor:
p.uč. Elšík (pondělí, úterý):
202, 206, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 219, 221, 230
Náhradník:
222, 227
p.uč. Plačková (středa, čtvrtek, pátek):
201, 203, 204, 205, 207, 214, 224, 225, 226, 229

Literárně dramatický obor:
405

další novinky

program akcí

Koncert k 55. výročí DPS Radost Praha

rezervace vstupenek na alena_vogelova@volny.cz