novinky

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. – 26. KVĚTNA 2017

pondělí 22. 5.
Literárně dramatický obor 14.30 – 16.00 3.patro, č.8
Růženka (generálka na představení ) 16.00 – 17.30 3.patro, č.8
-účinkují žáci pěveckého odd. a tanečního oboru
Taneční obor 13.30 – 16.00 1.patro, č.25

úterý 23. 5.
ŤUTÍNCI - sbor předškolních dětí 15.00 – 15.45 přízemí, Šimáčkova 14
PUERI 1 - mladší přípravný sbor 16.00 – 16.45 přízemí, Šimáčkova 14
KOŤATA - mladší přípravný sbor 16.00 – 16.45 přízemí, Šimáčkova 14
PUERI 2 - mladší přípravný sbor 17.00 – 17.45 přízemí, Šimáčkova 14
RADOST PRAHA – koncertní sbor 17.00 – 19.00 přízemí, Šimáčkova 14


středa 24. 5.
PUERI 3 – starší přípravný sbor 16.00 – 16.45 přízemí, Šimáčkova 14
PUERI GAUDENTES - koncertní sbor 17.30 – 19.00 přízemí, Šimáčkova 14

čtvrtek 25. 5.
PÍSNIČKA – přípravný sbor 16.00 – 17.30 přízemí, Šimáčkova 14

pátek 26. 5.
Literárně dramatický obor 14.30 – 17.00 1.patro, č.26
V rámci Dnů otevřených dveří je také možnost nahlédnout do výuky v jakékoliv učebně.

Informace o studiu získáte v kanceláři školy (4.patro, č.14).

Písemné zkoušky z hudební nauky

Písemné závěrečné zkoušky z hudební nauky za 2. pololetí školního roku 2016/2017 pro žáky s individuálním studijním plánem se budou konat:
12. 6. 16:30 - 19 hodin
13. 6. 14 - 17 hodin
14. 6. 14 - 17 hodin
15. 6. 14 - 17 hodin

V termínu 12. - 15. 6. nebude probíhat výuka hudební nauky.

Požadavky k přijímacím zkouškám do základního studia pro školní rok 2017/2018

Do základního studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2017 dosáhnou věku 7 let a kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku dle níže uvedených kritérií. Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.

Hudební obor
Uchazeč:
- zazpívá lidovou píseň
- zopakuje zahraný či zazpívaný tón
- zopakuje rytmický útvar

Výtvarný obor
Uchazeč:
- nakreslí obrázek na zadané téma
- vodovými barvami zpracuje zadaný námět

Taneční obor
Uchazeč:
- zopakuje jednoduchý pohybový motiv
- s pomocí pedagoga předvede správné držení těla ve stoji, lehu, sedu
- předvede na hudbu jednoduchou pohybovou improvizaci

Literárně dramatický obor
Uchazeč:
- zarecituje báseň
- zazpívá lidovou píseň
- vlastními slovy převypráví příběh nebo pohádku
- zvládne jednoduché asociační cvičení

Požadavky k přijímacím zkouškám do přípravného studia pro školní rok 2017/2018

Do přípravného studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2017 dosáhnou věku 5 a 6 let a kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání dle níže uvedených kritérií. Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.

Hudební obor
Uchazeč:
- zazpívá jednoduchou lidovou píseň
- zopakuje tón a jednoduchý rytmický útvar
- rozliší sluchem: silně - slabě, vysoko - nízko, vesele - smutně

Výtvarný obor
Uchazeč:
- nakreslí obrázek na pohádkové téma
- barevně zpracuje zadaný námět

Taneční obor
Uchazeč:
- zopakuje rytmický motiv
- napodobí jednoduché pohybové zadání
- reaguje na hudbu (rozliší pomalé - rychlé tempo)

Literárně dramatický obor
Uchazeč:
- přednese báseň / říkanku
- zazpívá lidovou píseň
- zvládne jednoduché asociační cvičení

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 22. - 26. 5. 2017

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na návštěvu naší školy ve dnech 22. - 26. května 2017 od 15.00 do 19.00 hodin.

další novinky

program akcí

Slavnostní koncert v rámci ZUŠ OPEN (Sál Martinů HAMU, Praha 1)

Závěrečný koncert přípravných sborů Pueri gaudentes (České muzeum hudby, Praha 1)

Absolventský koncert - Haškovec, Jelínek, Ramdanová (Profesní dům MFF, Praha 1)

Závěrečný koncert Pueri gaudentes (České muzeum hudby, Praha 1)

Jazzový večer žáků Emila Hradeckého (ZUŠ Taussigova, Praha 8)