novinky

Informace pro žáky hudební nauky

V týdnu od 11. do 14. června odpadá vyučování hudební nauky. Od 18. června hodiny hudební nauky pokračují.

Písemné zkoušky z hudební nauky za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Písemné zkoušky z hudební nauky za 2. pololetí školního roku 2017/2018 se budou konat v těchto dnech:


11. června 2018: 16.30 - 18.30


12. června 2018: 14.30 - 16.30


13. června 2018: 14.30 - 18.00


14. června 2018: 14.30 - 17:00


Žáci si vyberou jeden z termínů a dostaví se s žákovským sešitem do učebny č. 24 v 1. patře nejpozději 30 minut před koncem.


Zkoušky se týkají pouze žáků, kteří jsou uvolněni z pravidelné docházky do hudební nauky a mají individuální studijní plán. Vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro uzavření klasifikace za 2. pololetí.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Hudební obor
4. - 6. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin
Přijímací řízení do hudebního oboru bude, z důvodu eliminace dlouhého čekání uchazečů, probíhat podle pořadníku.
Pořadník bude vyvěšen zvlášť pro každý den a bude k dispozici k zapsání uchazeče vždy od 12:00 - v učebně č. 28 v 1. patře.

Výtvarný obor
4. - 6. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Literárně-dramatický obor
5. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Taneční obor
5. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Sborový zpěv Radost Praha, Pueri gaudentes
7. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin

Požadavky k přijímacím zkouškám do základního studia pro školní rok 2018/2019

Do základního studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2018 dosáhnou věku 7 let a kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku dle níže uvedených kritérií.
Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.


Hudební obor
Uchazeč
- zazpívá lidovou píseň
- zopakuje zahraný či zazpívaný tón
- zopakuje rytmický útvar


Výtvarný obor
Uchazeč:
- nakreslí obrázek na zadané téma
- vodovými barvami zpracuje zadaný námět


Taneční obor
Uchazeč:
- zopakuje jednoduchý pohybový motiv
- s pomocí pedagoga předvede správné držení těla ve stoji, lehu, sedu
- předvede na hudbu jednoduchou pohybovou improvizaci


Literárně dramatický obor
Uchazeč:
- zarecituje báseň
- zazpívá lidovou píseň
- vlastními slovy převypráví příběh nebo pohádku
- zvládne jednoduché asociační cvičení

Požadavky k přijímacím zkouškám do přípravného studia pro školní rok 2018/2019

Do přípravného studia budou přijati uchazeči, kteří k 1. 9. 2018 dosáhnou věku 5 a 6 let a kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání dle níže uvedených kritérií.
Podmínkou přijetí je doporučení přijímací komise a volná kapacita v daném oboru.


Hudební obor
Uchazeč:
- zazpívá jednoduchou lidovou píseň
- zopakuje tón a jednoduchý rytmický útvar
- rozliší sluchem: silně - slabě, vysoko - nízko, vesele - smutně


Výtvarný obor
Uchazeč:
- nakreslí obrázek na pohádkové téma
- barevně zpracuje zadaný námět


Taneční obor
Uchazeč:
- zopakuje rytmický motiv
- napodobí jednoduché pohybové zadání
- reaguje na hudbu (rozliší pomalé - rychlé tempo)


Literárně dramatický obor
Uchazeč: - přednese báseň / říkanku
- zazpívá lidovou píseň
- zvládne jednoduché asociační cvičení

další novinky

program akcí

Závěrečný koncert Pueri gaudentes (Klášter sv. Anežky České, Praha 1)

Závěrečné představení literárně-dramatického oboru (Divadlo Kolowrat, Praha 1)

Autorský pěvecký večer (České muzeum hudby, Praha 1)

Závěrečný koncert DPS Radost Praha (Kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1)

Jazzový večer (koncertní sál ZUŠ Taussigova, Praha 8)