novinky

Akreditovaný jednodenní seminář komorní hry pro flétnové soubory 3

Lektor: MgA. Magdalena Tůmová
Odborný garant: PhDr. Jan Pirner

Seminář se bude konat v SOBOTU 11. 2. 2017 od
10.00 hodin v budově ZUŠ, ŠIMÁČKOVA 16, PRAHA 7 (4.patro, učebna č. 11).

Na seminaristy čekají nové repertoárové tipy, zajímavé notové materiály a řada dalších věcí.

Účastnický poplatek za seminář je 700,- Kč.

Zaplatit je možné hotově na místě proti účetnímu dokladu.

Přihlásit se je možné na e-mailové adrese: jan.pirner@zuss.cz

HUDEBNÍ NAUKA

Termíny písemné pololetní zkoušky pro žáky uvolněné z pravidelné docházky do výuky Hudební nauky:
středa 11.1.2017 18 - 19 hodin
čtvrtek 12.1.2017 18 - 19 hodin
středa 18.1.2017 18 -19 hodin
v učebně HN č.24, 1. patro

Úspěchy našich žáků

Písňová soutěž Bohuslava Martinů - XIV. ročník, říjen 2016
Julie Talpová - 3. cena
Jakub Nedorost - 3. cena
Daniela Rostykusova - čestné uznání
Martin Jelínek - čestné uznání
ze třídy Markéty Džunevy, klavírní spolupráce Monika Pecikiewiczová

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE

V akademickém roce 2016/2017 otevíráme Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy.

Patronem Akademie Prahy 7 je herec, hudebník a moderátor MgA. Alfred Strejček.

Cílem Akademie je umožnit seniorům, aby se ve volném čase prostřednictvím komplexního tříletého uměleckého vzdělávání věnovali hudbě, výtvarnému umění, tanci či divadlu. V hudebním oboru budeme vyučovat na tyto nástroje - klavír, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, harfa, violoncello a sborový zpěv.

Přijímací řízení bude probíhat od 1. do 29. 9. 2016.

Předpokladem zařazení uchazeče do přijímacího řízení je podání přihlášky. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři školy nebo lze požádat o jejich zaslání na níže uvedené e-mailové adrese.
Nekonají se žádné talentové ani vědomostní zkoušky. Uchazeči budou přijímáni na základě došlých přihlášek až do naplnění cílové kapacity.

Samotné studium bude zahájeno 1. 10. 2016 a slavnostní imatrikulace studentů proběhne 19. 10. od 16:00 hodin v Zrcadlové kapli Klementina.

Dotazy a žádosti o bližší informace nám můžete zaslat na e-mailovou adresu: akademie@zuss.cz

Rozvrh PHV a hudební nauky na školní rok 2016/2017

V sekci PRO RODIČE v DOKUMENTECH je k nahlédnutí rozvrh PHV a hudební nauky na školní rok 2016/2017.

další novinky

program akcí

Klavírní koncert (Galerie HAMU, Praha 1)

Koncert žáků smyčcového oddělení (Profesní dům MMF, Praha 1)

Koncert žáků dechového oddělení (Profesní dům MMF, Praha 1)