novinky

Přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019

Hudební a výtvarný obor 4. - 6. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Literárně-dramatický obor 5. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Taneční obor 5. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Sborový zpěv Radost Praha, Pueri gaudentes 7. června 2018, 13.00 - 18.00 hodin


Podrobnosti o požadavcích k přijímacím zkouškám budou zveřejněny v měsíci květnu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na návštěvu naší školy ve dnech 21. - 23. května 2018 od 15.00 do 19.00 hodin.

Písemné zkoušky z hudební nauky

Písemné zkoušky z hudební nauky za 1. pololetí školního roku 2017/2018 se budou konat v těchto dnech:


10. ledna 2018: 13.30 - 14.15 


11. ledna 2018: 17.30 - 18.15


18. ledna 2018: 17.30 - 18.15


Žáci si vyberou jeden z termínů a dostaví se s žákovským sešitem do učebny č. 24 v 1. patře.


Zkoušky se týkají pouze žáků, kteří jsou uvolněni z pravidelné docházky do hudební nauky a mají individuální studijní plán. Vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro uzavření klasifikace za 1. pololetí.


 


 

Zahájení školního roku 2017/2018

Domluva rozvrhu hodin pro školní rok 2017/2018 bude probíhat od 4. 9. 2017 vždy od 13 do 18 hodin.

Rozvrh hudební nauky 2017/2018

Rozvrh hodin hudební nauky a přípravné hudební výchovy je k dispozici v sekci "Pro rodiče" v dokumentech.

další novinky

program akcí

Pěvecký koncert

Absolventský koncert

2. klavírní koncert