Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce je opět možné čerpat podporu na úhradu úplaty za vzdělávání z podpůrného balíčku hl. m. Prahy. Podpora nemůže být poskytnuta zpětně, a tak pro prominutí úplaty na celý školní rok potřebujeme obdržet žádost nejpozději 1. 9. 2023. Při pozdějším podání žádosti se promine úplata od následujícího měsíce.

Žádost lze uplatnit pouze v jednom oboru v jedné ZUŠ. Žádost a celé znění pravidel naleznete v sekci pro rodiče. Žádost stačí vyplnit, naskenovat a zaslat na e-mail info@zuss.cz, případně přinést osobně do kanceláře školy.

Sdílej