Doplňující informace k zahájení školního roku 2020/2021

Doplňující informace k zahájení školního roku 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče, vzhledem k aktuálnímu vývoji situace spojené s onemocněním COVID-19 jsou žáci povinni ve společných prostorách školy nosit roušky. Přejeme šťastný vstup do nového školního roku a hlavně pevné zdraví! GDPR Naše škola zpracovává a...
Výstava žáků výtvarného oboru

Výstava žáků výtvarného oboru

Srdečně vás zveme na Výstavu žáků výtvarného oboru, která nese název „5. Setkání“.​ Vernisáž výstavy se bude konat v Galerii ve věži Novoměstské radnice 9. září v 17.00. Výstava bude k vidění od 10. září do 28. září 2020. Více...
Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče, zápis a domluva rozvrhu je plánována na 1. zaří od 13.00 a ve vztahu ke Covid-19 proběhne v omezeném režimu. Pro domluvu rozvrhu využijte ke komunikaci s učitelem zejména telefonický kontakt nebo e-mail. U nově přijatých žáků...
Zahájení školního roku 2020/2021

Organizace výuky v červnu 2020 – dechové nástroje, zpěv, TO, LDO

Organizace výuky v červnu 2020 (týká se pouze hry na dechové nástroje, zpěvu, tanečního a literárně-dramatické oboru) Vážení rodiče, milí žáci, v reakci na pozitivní vývoj situace a po zohlednění prostorových, personálních a hygienických možností školy bude od...
ORGANIZACE VÝUKY V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE VÝUKY V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci, v návaznosti na zveřejnění dodatečných informací ze strany MŠMT ČR o specifických rizicích některých studijních zaměření a oborů bude výuka od 18. 5. 2020 organizována následovně (viz informace níže). Prezenční výuka Studijní...
Akademie umění a kultury pro seniory HMP

Akademie umění a kultury pro seniory HMP

Činnost Akademie umění a kultury pro seniory HMP je až do 30.6.2020 pozastavena. Informace o obnovení činnosti zveřejníme na tomto místě. Přejeme všem studentkám a studentům Akademie v této nelehké době hlavně HODNĚ ZDRAVÍ a budeme se těšit na další spolupráci, kterou...