Vážení rodiče, milí žáci,
od 7. 12. 2020 dochází opět (na základě přechodu do 3. stupně PES) k dílčí změně režimu výuky.

Nadále pokračuje výuka na dálku, ale zároveň je umožněna individuální prezenční výuka „jeden na jednoho“ a nově též prezenční výuka ve skupině max. 10 žáků.

Jsme si vědomi, že stále přetrvává zvýšené zdravotní riziko přenosu nákazy při zpěvu, hře na dechové nástroje a v kolektivních předmětech také při sborovém zpěvu, v předmětech, kde dochází k míchání žáků z různých studijních zaměření (hudební nauka, přípravná hudební výchova, orchestr), a v tanečním a literárně-dramatickém oboru.

S ohledem na zdraví dětí a jejich blízkých a s přihlédnutím ke skutečnosti, že zbývají pouze 2 týdny do vánočních svátků, bude organizace výuky od 7. do 22. 12. 2020 následující:

 • výtvarný obor – prezenční výuka ve zkráceném režimu ve skupinách max. 10 žáků;
 • taneční a literárně dramatický obor – distanční výuka kombinovaná s předem dohodnutými individuálními konzultacemi;
 • sborový zpěv – přípravné ročníky – distanční výuka;
 • sborový zpěv – koncertní sbory – distanční výuka kombinovaná s předem dohodnutými konzultacemi ve skupině max. 10 žáků ve zkráceném režimu;
 • hudební nauka, přípravná hudební výchova – distanční výuka;
 • orchestr – distanční výuka kombinovaná s předem dohodnutými individuálními konzultacemi.

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována ve stejném režimu jako v září:

 • roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou výuky, jejíž charakter nošení roušky neumožňuje – zpěv, hra na dechové nástroje (žák může roušku odložit), nebo v případě, že žák potřebuje vidět na ústa učitele (učitel nahradí roušku ochranným štítem);
 • dezinfekce rukou neprodleně při vstupu do budovy školy;
 • dodržování vzdálenosti 2 metry od ostatních osob;
 • zákaz vstupu rodičů/doprovázejících osob do školy (s výjimkou vždy jen jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě);
 • zákaz vstupu nemocných osob či osob s podezřením na respirační onemocnění do školy.

Přejeme Vám klidný adventní čas a věříme, že díky ohleduplnosti všech zúčastněných a uvážlivým změnám v organizaci výuky prožijeme Vánoce ve zdraví a sváteční pohodě.

Děkujeme Vám za spolupráci
PhDr. Jana Mazánková, ředitelka školy

Sdílej