Vážení rodiče, milí žáci,
od 7. 12. 2020 dochází opět (na základě přechodu do 3. stupně PES) k dílčí změně režimu výuky.

Nadále pokračuje výuka na dálku, ale zároveň je umožněna individuální prezenční výuka „jeden na jednoho“ a nově též prezenční výuka ve skupině max. 10 žáků.

Jsme si vědomi, že stále přetrvává zvýšené zdravotní riziko přenosu nákazy při zpěvu, hře na dechové nástroje a v kolektivních předmětech také při sborovém zpěvu, v předmětech, kde dochází k míchání žáků z různých studijních zaměření (hudební nauka, přípravná hudební výchova, orchestr), a v tanečním a literárně-dramatickém oboru.

S ohledem na zdraví dětí a jejich blízkých a s přihlédnutím ke skutečnosti, že zbývají pouze 2 týdny do vánočních svátků, bude organizace výuky od 7. do 22. 12. 2020 následující:

 • výtvarný obor – prezenční výuka ve zkráceném režimu ve skupinách max. 10 žáků;
 • taneční a literárně dramatický obor – distanční výuka kombinovaná s předem dohodnutými individuálními konzultacemi;
 • sborový zpěv – přípravné ročníky – distanční výuka;
 • sborový zpěv – koncertní sbory – distanční výuka kombinovaná s předem dohodnutými konzultacemi ve skupině max. 10 žáků ve zkráceném režimu;
 • hudební nauka, přípravná hudební výchova – distanční výuka;
 • orchestr – distanční výuka kombinovaná s předem dohodnutými individuálními konzultacemi.

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována ve stejném režimu jako v září:

 • roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou výuky, jejíž charakter nošení roušky neumožňuje – zpěv, hra na dechové nástroje (žák může roušku odložit), nebo v případě, že žák potřebuje vidět na ústa učitele (učitel nahradí roušku ochranným štítem);
 • dezinfekce rukou neprodleně při vstupu do budovy školy;
 • dodržování vzdálenosti 2 metry od ostatních osob;
 • zákaz vstupu rodičů/doprovázejících osob do školy (s výjimkou vždy jen jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě);
 • zákaz vstupu nemocných osob či osob s podezřením na respirační onemocnění do školy.

Přejeme Vám klidný adventní čas a věříme, že díky ohleduplnosti všech zúčastněných a uvážlivým změnám v organizaci výuky prožijeme Vánoce ve zdraví a sváteční pohodě.

Děkujeme Vám za spolupráci
PhDr. Jana Mazánková, ředitelka školy

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej