Vážení rodiče, milí žáci,

od 25. 11. 2020 dochází k částečné změně režimu výuky.

Nadále pokračuje výuka na dálku, ale zároveň je umožněna individuální prezenční výuka „jeden na jednoho“.

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována ve stejném režimu jako v září:

  • Roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou výuky, jejíž charakter nošení roušky neumožňuje – zpěv, hra na dechové nástroje (žák může roušku odložit), nebo v případě, že žák potřebuje vidět na ústa učitele (učitel nahradí roušku ochranným štítem);
  • Dezinfekce rukou neprodleně při vstupu do budovy školy;
  • Dodržování vzdálenosti 2 metry od ostatních osob;
  • Zákaz vstupu rodičů /doprovázejících osob do školy (s výjimkou vždy jen jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě);
  • Zákaz vstupu nemocných osob či osob s podezřením na respirační onemocnění do školy.

S ohledem na zvýšené zdravotní riziko přenosu nákazy při zpěvu a hře na dechové nástroje, bude individuální prezenční výuka zavedena až po konzultaci s dotčenými zákonnými zástupci žáků, příp. zletilými žáky. Umožnění prezenční výuky nevylučuje pokračování výuky distanční či jejich vzájemnou kombinaci.

Těšíme se na setkání

PhDr. Jana Mazánková, ředitelka

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej