Vážení rodiče, milí žáci,

jsme velmi rádi, že se můžeme, alespoň částečně, vrátit k prezenční výuce ve škole.

Od 12. 4. 2021 je umožněna individuální výuka v hudebním oboru (1 učitel + 1 žák).
V ostatních oborech a skupinových předmětech hudebního oboru jsou, vedle pokračující distanční výuky, dovoleny individuální konzultace (1 žák + 1 učitel).

Organizace výuky zpěvu a hry na dechové nástroje bude (s ohledem na zvýšené riziko přenosu nákazy) předem důkladně konzultována se zákonnými zástupci žáků, příp. zletilými žáky.

Umožnění individuální prezenční výuky nevylučuje pokračování výuky distanční či jejich vzájemnou kombinaci.

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována stále ve zpřísněném režimu:

  • Zákaz vstupu nemocných osob či osob s podezřením na jakékoliv onemocnění;
  • Dezinfekce rukou neprodleně po vstupu do budovy školy;
  • Roušky (žáci), respirátory (dospělé osoby) po celou dobu pobytu ve škole;
  • Dodržování vzdálenosti 2 metry od ostatních osob;
  • Zákaz vstupu rodičů /doprovázejících osob do školy (s výjimkou jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po předchozí dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě);
  • Zákaz čekání na chodbách;
  • Povinné testování zaměstnanců 1x týdně (žáci testováni nebudou).

Těšíme se na setkávání a věříme, že se situace bude i nadále zlepšovat a umožní návrat všech žáků do školy.

PhDr. Jana Mazánková, ředitelka

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej