Vážení rodiče, milí žáci,

jsme velmi rádi, že se můžeme, alespoň částečně, vrátit k prezenční výuce ve škole.

Od 12. 4. 2021 je umožněna individuální výuka v hudebním oboru (1 učitel + 1 žák).
V ostatních oborech a skupinových předmětech hudebního oboru jsou, vedle pokračující distanční výuky, dovoleny individuální konzultace (1 žák + 1 učitel).

Organizace výuky zpěvu a hry na dechové nástroje bude (s ohledem na zvýšené riziko přenosu nákazy) předem důkladně konzultována se zákonnými zástupci žáků, příp. zletilými žáky.

Umožnění individuální prezenční výuky nevylučuje pokračování výuky distanční či jejich vzájemnou kombinaci.

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována stále ve zpřísněném režimu:

  • Zákaz vstupu nemocných osob či osob s podezřením na jakékoliv onemocnění;
  • Dezinfekce rukou neprodleně po vstupu do budovy školy;
  • Roušky (žáci), respirátory (dospělé osoby) po celou dobu pobytu ve škole;
  • Dodržování vzdálenosti 2 metry od ostatních osob;
  • Zákaz vstupu rodičů /doprovázejících osob do školy (s výjimkou jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po předchozí dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě);
  • Zákaz čekání na chodbách;
  • Povinné testování zaměstnanců 1x týdně (žáci testováni nebudou).

Těšíme se na setkávání a věříme, že se situace bude i nadále zlepšovat a umožní návrat všech žáků do školy.

PhDr. Jana Mazánková, ředitelka

Sdílej