Magické flétnohraní

 

Vážené a milé Flétničky,

ve čtvrtek 12. 12. 2019, se v Městské hudební síni v Hradci Králové uskuteční koncert k výročí 50 let od založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Seminář v Kroměříži proběhl v počtu 18 učitelů hry na flétnu a jejich studentů. Byl neskutečně tvořivý, neb jsme se naučili program na koncert, který se konal od 16.00 hodin v nádherné kapli a za to vše moc a moc děkujeme paní Ireně Salvadori a jejím kolegyním, které se o nás pečlivě staraly, abychom se občerstvili, měli vše, co srdce ráčí a odměnou nám všem pak byl srdečný potlesk publika. Také děkujeme panu fotografovi a já také Vám všem, kteří jste přijeli a vydrželi až do úspěšného konce.

Další seminář plánujeme na 25. 4. 2020, který také bude zakončen koncertem v 16.00. Bude se konat v evangelickém kostele sv. Michala v Jirchářích, v Praze 1. Oslavíme tak hudbou mé životní jubileum.

Seminář pro Konzervatoř Jana Deyla, který bude v sobotu 28. 3. 2020 (Den učitelů), bude také i pro Vás, pokud budete chtít. Garantem tohoto semináře, jehož akreditaci má KJD, je pan Milan Arner (m.arner@centrum.cz), který Vám poskytne další informace. Moje akreditace končí 28. 2. 2021. Ráda bych se věnovala struktuře hodiny a české literatuře pro komorní soubory, protože se blíží „Rok české hudby 2024“ a nácvik trvá poměrně delší dobu, než se člověk s partiturou seznámí a znalosti pak předá studentům. Literatury je hodně, vyberu takovou, aby ji žáčci zvládali bez větších protestů.

Přeji Vám všem půvabný Advent, veselé Vánoce a do roku 2020 jen samou pohodu.  Magdalena Bílková Tůmová

 

 

 

 

 

 

Sdílej