Vážení rodiče, milí žáci,

díky zlepšování epidemické situace můžeme od 24. 5. 2021, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, rozšířit prezenční výuku o výuku ve skupinách: a to do 10 žáků bez povinnosti testování a při vyšším počtu žáků za předpokladu splnění následujících podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):

 1. žák doloží Čestné prohlášení svého zákonného zástupce (formulář ZDE), že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami před zahájením výuky v ZUŠ test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. žák prokáže, že:
 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19, uplynula u něho doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dní,
 • má vystaven certifikát o provedeném očkování proti nemoci Covid 19 a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní.

Po důkladném zvážení rizik přenosu nákazy (zejména z důvodu míchání dětí z různých tříd a škol napříč předměty), možností školy a ve snaze eliminovat další zatěžování žáků testováním či dokládáním testování, jsme přistoupili k bezpečné organizaci výuky sborového zpěvu, orchestru, souborů, tanečního oboru, výtvarného oboru a literárně-dramatického oboru ve skupinách do 10 žáků. Předmět hudební nauka bude zatím vyučován pouze distančně.

Podrobné informace o rozvrhu hodin a rozdělení žáků do jednotlivých skupin obdrží žáci přímo od svých učitelů, stejně tak jako informace o případném dalším uvolňování opatření a s tím spojené navyšování žáků ve skupinách. Pokud se stane, že z nějakého důvodu nebude možné v některé skupině striktně dodržet počet do 10 žáků, budou zákonní zástupci učitelem včas informováni o nutnosti doložit čestné prohlášení.

Žákovi, který nesplní výše uvedené podmínky, nemůže škola umožnit účast na vzdělávání.

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována stále ve zpřísněném režimu:

 • zákaz vstupu nemocných osob či osob s podezřením na jakékoliv onemocnění,
 • dezinfekce rukou neprodleně po vstupu do budovy školy,
 • roušky (žáci), respirátory (dospělé osoby) po celou dobu pobytu ve škole,
 • dodržování vzdálenosti 2 metry od ostatních osob,
 • zákaz vstupu rodičů /doprovázejících osob do školy (s výjimkou jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po předchozí dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě),
 • zákaz čekání na chodbách,
 • povinné testování zaměstnanců 1x týdně.

PhDr. Jana Mazánková, ředitelka

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej