Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 se budou konat ve dnech 25. a 26. května 2023 (individuální výuka v hudebním oboru, kolektivní výuka v literárně-dramatickém oboru, tanečním oboru, výtvarném oboru a sborovém zpěvu) a 29. a 30. května 2023 (pouze individuální výuka v hudebním oboru).

Podmínky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení a rezervace termínu zkoušky

Podmínkou zařazení do přijímacího řízení je vyplnění elektronické přihlášky a rezervace termínu, které budou k dispozici na tomto místě od 9. května 2023 do 24. května 2023.

Bez rezervace termínu nebude možné přijímací zkoušku konat.

Pro přihlášení klikněte zde.

Děti ve věku 5 let a starší

Do přípravného studia budou přijati uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání
a k 1. září 2023 dosáhnou věku nejméně 5 let.

Do základního studia budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku
a k 1. září 2023 dosáhnou věku 7 let a více.

Podmínkou přijetí ke studiu je doporučení přijímací komise a volná kapacita ve zvoleném studijním zaměření / oboru.

OBSAH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEKpřípravné studiumzákladní studium

 Děti mladší 5 let

Dětem mladším 5 let nabízíme vzdělávání v přípravných uměleckých kurzech v rámci doplňkové činnosti školy v těchto oborech: sborový zpěv, taneční obor, literárně-dramatický obor.

OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKYpřípravný kurz

Sdílej