Přijímací řízení Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Přijímací řízení bude probíhat od 11. 5. 2022 do 15. 9. 2022.

Nekonají se žádné talentové ani vědomostní zkoušky.

Tříleté vzdělávání v Akademii je určeno uchazečům, kteří mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a odpovídají kategorii seniorského věku (55 +). Vzdělávání probíhá ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Předpokladem zařazení uchazeče do přijímacího řízení je podání přihlášky, která je k dispozici zde.

Přihlášky je možné doručit osobně, poštou na adresu: Základní umělecká škola, Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7, nebo e-mailem na adresu: akademie@zuss.cz.

Uchazeči budou přijímáni na základě došlých přihlášek až do naplnění cílové kapacity.

O výsledcích přijímacího řízení budou uchazeči vyrozuměni do 25. 9. 2022. Výuka bude zahájena od 1. 10. 2022. Slavnostní imatrikulace studentů proběhne v Zrcadlové kapli Klementina dne 27. 9. 2022.

Studijní řád je k dispozici zde.

Pravidla pro fungování Akademie najdete zde.

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej