Informace k zahájení studia

Výuka na Akademii bude zahájena od 1. 10. 2022 a bude probíhat ve všech oborech 1 x za 14 dnů.

Lektoři budou všechny studenty kontaktovat nejpozději do 30. 9. 2022 kvůli domluvě rozvrhu výuky.

Imatrikulace se uskuteční dne 11. 10. 2022 od 11.00 hod. v Zrcadlové kapli Klementina.
(POZOR! Došlo ke změně termínu – původní termín byl 13. 10. 2022.)

Přejeme všem studentům hodně úspěchů a radostných zážitků po celou dobu tříletého studia.

Studijní řád je k dispozici zde.

Pravidla pro fungování Akademie najdete zde.

Sdílej