přijímací řízení do akademie umění a kultury pro seniory hl. m. Prahy

Přijímací řízení bude probíhat od 2.září 2019 do 20. září 2019.

Nekonají se žádné talentové ani vědomostní zkoušky.

Tříleté studium v Akademii je určeno uchazečům, kteří mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a odpovídají kategorii seniorského věku (55+). Vzdělávání probíhá ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Předpokladem zařazení uchazeče do přijímacího řízení je podání přihlášky, která je k dispozici zde.
Přihlášky je možné doručit osobně nebo poštou na adresu: Základní umělecká škola, Šimáčkova 16,170 00 Praha 7, nebo mailem na adresu: akademie@zuss.cz.

Uchazeči budou přijímáni na základě došlých přihlášek až do naplnění cílové kapacity.

O výsledcích přijímacího řízení budou uchazeči vyrozuměni do 30. září 2019. Výuka bude zahájena 1. října 2019. Slavnostní imatrikulace studentů proběhne v Zrcadlové kapli Klementina dne 21. října 2019.

Více informací o Akademii umění a kultury pro seniory naleznete na: https://www.zuss.cz/akademie-umeni/

 

 

 

Studijní řád akademie

(formát pdf, velikost 29 kB)

Pravidla akademie

(formát pdf, velikost 29 kB)

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz

IČ: 613 87 312

Sdílej