Usnesením Vlády ČR č. 997 ze dne 8. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole, s výjimkou individuální výuky – tj. kdy je ve třídě jeden žák a jeden učitel.

PREZENČNÍ VÝUKA
HUDEBNÍ OBOR

hra na nástroj

DISTANČNÍ VÝUKA
Hudební obor
sólový zpěv, sborový zpěv (zpěv je plošně zakázán ve všech školách, s výjimkou MŠ),
všechny kolektivní a skupinové předměty (komorní hra, hudební nauka, orchestr)
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně–dramatický obor

V Praze 9. 10. 2020
PhDr. Jana Mazánková, ředitelka

Sdílej