Organizace výuky v červnu 2020
(týká se pouze hry na dechové nástroje, zpěvu, tanečního a literárně-dramatické oboru)

Vážení rodiče, milí žáci,

v reakci na pozitivní vývoj situace a po zohlednění prostorových, personálních a hygienických možností školy bude od 1. 6. 2020 částečně obnovena prezenční výuka také ve studijních zaměřeních / oborech:

 • hra na dechové nástroje,
 • sólový zpěv,
 • sborový zpěv,
 • taneční obor,
 • literárně-dramatický obor.

Vzhledem k tomu, že se jedná o studijní zaměření / obory, které ze své podstaty představují vyšší míru rizika přenosu nákazy, je nutné k výuce přistoupit s maximální odpovědností
a důsledně dodržovat mimořádná hygienická opatření. Prosím proto o pečlivé prostudování všech informací uvedených v tomto sdělení.

Organizace výuky

Hra na dechové nástroje a sólový zpěv

 • bude probíhat jak prezenční, tak i distanční výuka,
 • učitelé budou všechny žáky, kteří projevili zájem o prezenční výuku, kontaktovat do konce tohoto týdne kvůli domluvě rozvrhu. Prezenční výuka bude organizována pouze za předpokladu, že učitel není v tzv. rizikové skupině,
 • důležitá hygienická opatření pro prezenční výuku jsou uvedena níže.

Sborový zpěv

 • bude probíhat jak prezenční, tak i distanční výuka,
 • prezenční výuka bude probíhat ve zkráceném režimu ve skupině max. 15 žáků v jedné skupině ve velké zkušebně a 10 žáků v jedné skupině v malé zkušebně či učebně č. 28. Rozdělení žáků do skupin bude neměnné a bude všem žákům, kteří projevili zájem o prezenční výuku, sděleno příslušnými sbormistry do konce tohoto týdne (včetně rozvrhu hodin). Prezenční výuka bude organizována pouze za předpokladu, že sbormistr není v tzv. rizikové skupině,
 • důležitá hygienická opatření pro prezenční výuku jsou uvedena níže.

Taneční obor a literárně-dramatický obor

 • kolektivní výuka v těchto oborech nebude do 30. 6. 2020 z prostorových a hygienických důvodů obnovena,
 • žáci přípravných, 1., 2. a 3. ročníků budou nadále vyučováni pouze distančně,
 • žáci 4. a vyšších ročníků, kteří projevili zájem o prezenční výuku, budou učiteli kontaktováni za účelem domluvení individuálních konzultací v malých skupinách (max. 3 žáci v jedné skupině),
 • důležitá hygienická opatření pro prezenční výuku jsou uvedena níže.

Hygienická opatření pro prezenční výuku

Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (týká se rodinných příslušníků žáka).
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (zákonným zástupcům).

Všichni žáci musí nosit ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky.

Čestné prohlášení

Při prvním vstupu do školy musí žák předložit svému učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. FORMULÁŘ NAJDETE ZDE. Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno zákonným zástupcem. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Pohyb v budově školy

Žák je povinen v budově školy a při výuce dodržovat níže uvedená hygienická pravidla:

 • po příchodu do učebny vždy použít dezinfekci na ruce, která zde bude k dispozici. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • ponechat si i v učebně roušku, pokud se s učitelem nedohodne na jejím odložení. Odložení roušky bude možné pouze za předpokladu dodržení odstupu nejméně 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit v učebně vždy,
 • při sejmutí roušky si ji vždy uložit do sáčku,
 • při pohybu v učebně, na chodbách, ve společných prostorách a při návštěvě toalet dodržovat odstup ideálně 2 metry (nejméně však 1,5 metru) od dalších osob.

 

V Praze 27. 5. 2020

PhDr. Jana Mazánková, v.r.
ředitelka školy

 

 

 

 

GDPR

Naše škola zpracovává a uchovává osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), případně zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Dle výše uvedených právních norem má škola jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je schopen vstoupit do řešení při případných sporech či vám poradit, pokud si nejste něčím jisti.
Pověřenec naší školy:
Ing. Petr Nacher / nacher@petersoft.cz

www.map2praha7.cz

Úřední hodiny sekretariátu

Po: 13.00-16.00
Út: 13.00-16.00
St: 13.00-17.30
Čt: 13.00-17.30
Pá: 13.00-16.00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

Šimáčkova 1452/16
170 00 Praha 7

tel: 220 875 863
e-mail: info@zuss.cz
web: www.zuss.cz
ID datové schránky: wmgtw4e

IČ: 613 87 312

Sdílej