Vážení rodiče, milí žáci,

v návaznosti na zveřejnění dodatečných informací ze strany MŠMT ČR o specifických rizicích některých studijních zaměření a oborů bude výuka od 18. 5. 2020 organizována následovně (viz informace níže).

Prezenční výuka

Studijní zaměření, která budou (za předpokladu, že učitel není v tzv. „rizikové skupině“) až do 30. 6. 2020 vyučována prezenčně: hra na klavír, varhany, housle, violoncello, kontrabas, kytaru, akordeon, harfu, cimbál, bicí nástroje a jazzová interpretace.

Distanční výuka

Studijní zaměření a obory s vysokou mírou rizika, kterou představují pro žáky i učitele, budou do 31. 5. 2020 vyučovány „na dálku“.

Jedná se o hru na všechny dechové nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, taneční obor a literárně-dramatický obor. Stejně tak budou nadále distančně vyučovány předměty hudební nauka a komorní hra i všechny soubory.

V závislosti na vývoji situace zveřejníme nejpozději do 27. 5. 2020 na tomto místě informace o organizaci vzdělávání v těchto rizikových studijních zaměřeních a předmětech v měsíci červnu. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme Vám za pochopení a dosavadní spolupráci v této komplikované době a těšíme se na opětovné setkávání u nás ve škole co nejdříve.

PhDr. Jana Mazánková, v.r.
ředitelka školy

Sdílej