Vážení rodiče, milí žáci,

pokud jste přihlášení do předmětů přípravné hudební výchovy a hudební nauky nestihli udělat online, prosím kontaktujte vyučující daných předmětů:

Zdeňka Bártova: zdenka.bartova@zuss.cz
Jolana Novotná: jolana.novotna@zuss.cz

Předměty hudební nauka a přípravná hudební výchova jsou nedílnou a povinnou součástí studia na základní umělecké škole.

Sdílej