taneční obor

V tanečním oddělení mohou děti již od tří let rozvíjet smysl pro správné držení těla. Žáci mohou prohlubovat své pohybové dovednosti a estetické vnímání tance a pohybu vůbec. Nabízíme taneční průpravu, kde se dotýkáme pochopení a zvládnutí fyzických zákonitostí a vědomého osvojení pohybových principů. Technická orientace tanečního oboru je v současné době zaměřena především na metody současného a moderního scénického tance. Tanec dává prostor k rozvíjení dětské fantazie a kreativity prostřednictvím vnímání hudby a prožitku souvislostí mezi pohybem a hudbou jako základním inspiračním zdrojem. Žáci se orientují v základních hudebních formách a tvořivě přistupují k ztvárnění hudebních motivů a inspiračních témat.

Vytvářené taneční kompozice a choreografie se zaměřují na tanec naplněný tanečním projevem v citlivé spolupráci s hudební režií, výtvarným pojetím kostýmních návrhů, scény i světelného designu. Žáci se mohou prezentovat při veřejných příležitostech a soutěžích. Spolupracujeme se Studiem Alta, na jehož scéně se každoročně konají závěrečná představení tanečního oboru. Přijímáme děti již od tří let.

 

 

 

 

 

galerie

další galerie