literárně-dramatický obor

Chcete, aby vaše dítě umělo správně mluvit? Aby umělo formulovat a sdělit svůj názor? Vystoupit na veřejnosti před velkým množstvím lidí? Bez trémy? Bez obav? Rozvíjelo fantazii, objevovalo kouzlo a krásu literatury…? 

Tak přesně pro vaše dítě je literárně-dramatický obor na naší základní umělecké škole. Formujeme osobnost dítěte ve spojitosti s dramatickou výchovou, která nabízí (kromě výše zmíněného) základy hudební, pohybové a výtvarné výchovy. Společně tvoříme i divadelní inscenace, jezdíme na divadelní festivaly a pravidelně vystupujeme na celé řadě akcí pro veřejnost. Dovednosti z LDO bude potřebovat prodavač, učitel, řidič, zámečník, lékař… a samozřejmě také herec.

 

 

 

galerie

další galerie