novinky

Písemné zkoušky z hudební nauky

Písemné zkoušky z hudební nauky za 1. pololetí školního roku 2017/2018 se budou konat v těchto dnech:


10. ledna 2018: 13.30 - 14.15 


11. ledna 2018: 17.30 - 18.15


18. ledna 2018: 17.30 - 18.15


Žáci si vyberou jeden z termínů a dostaví se s žákovským sešitem do učebny č. 24 v 1. patře.


Zkoušky se týkají pouze žáků, kteří jsou uvolněni z pravidelné docházky do hudební nauky a mají individuální studijní plán. Vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro uzavření klasifikace za 1. pololetí.


 


 

Zahájení školního roku 2017/2018

Domluva rozvrhu hodin pro školní rok 2017/2018 bude probíhat od 4. 9. 2017 vždy od 13 do 18 hodin.

Rozvrh hudební nauky 2017/2018

Rozvrh hodin hudební nauky a přípravné hudební výchovy je k dispozici v sekci "Pro rodiče" v dokumentech.

Žáci přijatí pro školní rok 2017/2018

Seznam přijatých žáků najdete v sekci Pro rodiče v Dokumentech.

Výzva k předložení cenové nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava havarijního stavu balkonu a fasády" v objektu Základní umělecké školy, Praha 7, Šimáčkova 16, která je zadávaná dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Plné znění výzvy a kompletní dokumentaci si můžete stáhnout ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 22. 6. 2017.

další novinky

program akcí

Pěvecký koncert

Absolventský koncert

2. klavírní koncert