novinky

Žáci přijatí pro školní rok 2017/2018

Seznam přijatých žáků najdete v sekci Pro rodiče v Dokumentech.

Výzva k předložení cenové nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava havarijního stavu balkonu a fasády" v objektu Základní umělecké školy, Praha 7, Šimáčkova 16, která je zadávaná dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Plné znění výzvy a kompletní dokumentaci si můžete stáhnout ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 22. 6. 2017.

Elektronická přihláška ke studiu

Vážení rodiče,
vyplnění a odeslání elektronické přihlášky neznamená automatické přijetí ke studiu v naší ZUŠ. Je nutné dostavit se k zápisu a vykonat talentovou zkoušku.

Informace k zápisu (31. 5. - 2. 6. 2017)

Uchazeči při zápisu na HUDEBNÍ OBOR se při příchodu zapíší do časového pořadníku, který bude k dispozici od 12:30 v 1. patře u slečny hospodářky. Pořadník bude k dispozici vždy na konkrétní den.

V OSTATNÍCH OBORECH budou uchazeči přistupovat k zápisu bez časového pořadníku.

Hudební nauka - informace k týdnu 29. 5. - 2. 6. 2017

Hudební nauka ve dnech 29. 5. - 30. 5. 2017 odpadá.
Ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2017 je zajištěno suplování.

další novinky

program akcí

Závěrečné představení literárně - dramatického oboru (Žižkovské divadlo, Praha 3)

Jazzový večer žáků Emila Hradeckého (ZUŠ Taussigova, Praha 8)